DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

©  PRO ART

Galerie

Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

Kresba tužkou na papíře podl fotografií-detail 50x70cm, DETAIL.
 
 
SWEET, efektní akryl na plátně 2013, 50x41cm    
                                                                                                                                                                                                                                                           PRODEJNÉ 700 eur
Růžovávzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější. Probouzí soucit, lásku, podporuje vnitřní čistotu, zklidňuje emoce. Zahání hněv a pocity opuštěnosti.
Fialováje duchovní barvou, pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie. Přináší inspiraci, a také pokoru, napomáhá meditacím. Působí na sedmou, korunní čakru.
Modráuklidňuje, uvolňuje, čistí. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody, v níž se odráží vysoké nebe, a s nebem nás také spojuje. Odedávna je svázána s náboženskými pocity - např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou "nehybné záře vědomí". Přináší klid, rozjímání, spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života. Působí na pátou, krční čakru.
Tyrkysováje barvou chladné jezerní vody, přechází mezi modrou a zelenou a spojuje tak v sobě jejich blahodárné účinky - posiluje a zároveň čistí. Pomáhá uklidňovat tělo i duši, harmonizuje.
Zelenáje nejrozšířenější barvou na naší planetě, barvou vegetativního života, která podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním. Povzbuzuje přátelství, pocity sounáležitosti s ostatními, mír. Souvisí se službou druhým, s potřebou být užitečný. Působí na čtvrtou, srdeční čakru.
Žlutáje veselá, živá barva, pronikavá a projasňující. Je to slunce, které dává chuť do života. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. Podporuje intuici a tvořivost. Lehkou příměsí se snadno změní v ošklivou, špinavou barvu, a stejně tak se může i aktivní, sebevědomé úsilí proměnit v bezohlednou rozpínavost. Ovlivňuje třetí čakru, čakru sluneční pleteně.
Oranžováje barvou radosti, moudrosti. Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování, aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi. Působí na druhou, sexuální čakru.
Červenáje mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké emoce. Je barvou krve, boje, zuřivosti, násilí, vášní, ale i lásky, odvahy a vůle. Dává energii první, kořenové čakře.
Hnědáje barva připoutaná k zemi. Klidná, teplá, vyzařuje z ní důvěrnost a prostota. Je spíš pasivní, zato pomáhá probudit zdravý rozum, schopnost stát nohama na pevné zemi. Ocení ji lidé, kteří potřebují získat jistotu a oporu ve světě, který jim připadá příliš ohrožující.
Černáje barvou tmy, nevědomí, smrti a smutku, alespoň v našem kulturním prostředí, kde je považována za negativní. Příliš mnoho černé může navodit stavy sklíčenosti, zhoršit citový i tělesný stav člověka. Ve spolupráci s ostatními barvami ale může působit jako ochranná barva, nejúčiněji v kombinaci s bílou, kdy vyrovnává polaritu lidem, kteří nad sebou ztrácejí vládu. Černá a bílá v sobě obě obsahují celé barevné spektrum a jsou symbolem protikladů, které bez sebe nemohou existovat a nedávají smysl, nebo-li jinu a jangu. V různých kulturách se obě stávají symboly počátku i konce, zrození i smrti. Když je však smícháme, vznikne šedá, nudná barva - nebarva.
Bíláje barvou čistoty a nevinnosti. Dává sílu, je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Je bílým papírem, na nějž je možné namalovat cokoli - umocňuje působení barvy, s níž je používána.
 
ADÁMEK A. WALLIN, akryl na plátně 2013, 70x50cm (malba podle fotografie)
 Barevné snění (z cyklu kubistické kompozice) efektní akryl na plátně 2010, 60x80 cm 1000euro PRODÁN
 Action, efektní akryl na plátně 2013, 50x50cm 475euro, FOR SALE, darováno, IRSKO
 
  Černobíle, akryl na plátně 2011,
100 x 80 cm (800 euro)
  
Petrklíč, akryl na plátně 2009, 70x40 cm    (prodáno)
 Jasmíny, akryl na plátně 2009, 80x80cm, Prodáno
 
Prohlédni si aktuální prodej děl na této adrese:
http://www.auctions-art.cz/aukce.php?lang=cz&history&aukce=1&autor=13741
 
  Orchidej, efektní akryl na plátně 2010, 110x50 cm (2x)
                                                                                                                                                                      (darováno)
  Rododendron, akryl na plátně 2009, 40x50cm
Prodáno
 
 Jen Ty, efektní akryl na plátně 2012, 38x35 cm Prodáno
 Ještě, efektní akryl na plátně 2012, 30x30 cm Prodáno
 Start a cíl, efektní akryl na plátně 201, 30x35 cm Prodáno
  Radost,  efektní akryl na plátně 2011, 35x35 cm Prodáno
 Souznění,  efektní akryl na plátně 2011, 30x30 cm
 Úsvit, efektní akryl na plátně 2011, 30x30 cm
  Rok úspěchů, efektní akryl na plátně 2010, 50x35cm Prodáno
   Začátek a konec, efektní akryl na plátně 2010. 25x25cm 
 Během týdne,efektní akryl na plátně 2010, 25x27cm Prodáno Zítřek, olej na plátně 2010, 23x26cm
 
 Akt t.č.27, kresba tuší na papíře, 39x27 cm                                      Akt t.č.26
 Akt t.č.25                 Akt t.č.24
Verunka a Víteček 2012, akryl na plátně, 50x60 cm ...malba podle předlohy z fotografií.
 
 
 
Díla autorky lze po dohodě, zakoupit též formou splátek.
 
 
Autoportrét a syn, kresba tužkou na papír, 2011, kresba podle předlohy fotografie
 olejomalba na plátně 2008, 20x30 cm Prodáno
 
Cesta, olej na plátně 2007, 40x25 cm
 Na vyhlídku, olej na plátně 2005, 31x52 cm
Na Suchdole, olej na plátně 2006, 58,5x37 cm
Cesta lesem u mlýna, olej na plátně 2008, 50x50 cm
Horizont, olej na plátně 2006, 40x40 cm
 
  Paní Růžičková, kresba tužkou na papíře 2008, 40x55 cm (darováno)
 
 Abstraktní triptych, akryl na plátně 2008, 3x 90x70 cm 
  Abstrakce 006, efektní akryl na plátně 2008, 30x40 cm (prodáno)
 Abstrakce 005, efektní akryl na plátně 2008, 40x30 cm (cena 160 eur)
Abstrakce 004 diptych, akryl na pl. 2008, 2x - 40 x 30cm 
Odpoledne....,akryl a olej na plátně 2008, 24x18 cm (cena 502 eur) 
 Abstrakce 001, akryl na plátně 2008, 30x40 cm  (cena 80 eur )
 Abstrakce 002, akryl na plátně 2008, 100x80 cm (cena 1000 eur)
Abstrakce 003, akryl na plátně 2008, 40x30 cm 
 
   Míša a Kuba, akryl na plátně 2009,
                                                                                                                                                                 40x35 cm (darováno)
malba podle fotografie
 
 
Vlčí máky, akryl na plátně 2008, 50x50 cm  (cena 200 eur) Prodáno
  Zatím, efektní akryl na plátně 2011, 30x30 cm (cena 80 eur)
 
  Květiny, akryl na plátně 2008, 45x80 cm  (cena 380 eur)
 
 Řeřicha, akryl na plátně 2008, 105x145 cm (cena 1400 eur)
 
         
Kompozice, akryl na plátně 2009 , 40x30 cm ( prodáno)